Investeren in  werkelijkheid

Dintelhaven participeert
in bedrijven

Dintelhaven investeert in MKB bedrijven in de maakindustrie en in de handel. We hebben daarin een ruime scope, hetgeen geresulteerd heeft in investeringen in bedrijven met een opvolgings- of liquiditeitsproblematiek, start-ups en scale-ups. Dus groot en klein, winstgevend of niet, minderheids- of meerderheidsaandeelhouder.

Iedere werkelijkheid is uit fantasie geboren

Dintelhaven investeert in bedrijven die werkelijk iets fabriceren en/of verhandelen. Het gaat om tastbare producten die tot de verbeelding spreken. Dintelhaven investeert in werkelijkheid.

Dintelhaven investeert geld dat een aantal families ter beschikking heeft gesteld. Dat betekent dat er altijd een lange termijn investeringshorizon geldt.

Dintelhaven investeert per deelneming bedragen vanaf minimaal
€ 100.000. Het maximum wordt bepaald door het aantal partijen dat met ons mee-investeert.  

Dintelhaven investeert met eigen geld. Dat betekent dat Dintelhaven zelf geen financieringsverplichtingen kent. Ook met de families zijn er geen dividendafspraken gemaakt. Dat betekent dat alles gericht is op lange termijn groei. In plaats van dividenduitkeringen van de deelnemingen, investeren we liever door in verdere groei.

Dintelhaven investeert in zowel management buy-outs, buy-ins als owners buy-out.

Dintelhaven investeert in zowel management
buy-outs, buy-ins als owners buy-out.

Dintelhaven is een betrokken investeerder. Dat betekent dat, na een grondige kennismaking, een (beknopt) plan wordt gemaakt: wat zijn de doelstellingen voor de korte en lange termijn en hoe gaan we dit realiseren? In de aandeelhoudersovereenkomsten leggen we dit ook met elkaar vast.

Dintelhaven is overtuigd dat het succes van de investering bepaald wordt door de mensen die betrokken zijn. Het draait om de kwaliteit en de capaciteiten  van het management, de positieve betrokkenheid en het hebben van skin-in-the-game.

We hebben wekelijks contact met de deelnemingen. We willen het bedrijf echt goed kunnen begrijpen. Dintelhaven dient als sparringpartner voor de directie, maar het management houdt altijd de eindverantwoordelijkheid. We staan naast de directie, maar geven ook veel ruimte. Er dienen zich ook situaties aan waarbij er een Raad van Advies wordt gevormd. We streven altijd een situatie na waarbij er wederzijds vertrouwen is tussen het management en Dintelhaven.

Dintelhaven heeft momenteel belangen in de volgende bedrijven

Dintelhaven heeft in de afgelopen jaren een aantal deelnemingen verkocht

De directie van Dintelhaven wordt gevormd door:

Drs. Kees Post
Reeweg Zuid 67
3317 NH Dordrecht

06 54908264
cpost@dintelhaven.nl